Semeleme o nás...

Proč SEMELEME?

A jak to vše bylo? Aneb nejprve pohádka:

  • Kde bylo, tam bylo, z lásky k dětem se zrodilo společenství lidí. Hnala je touha dopřát svým dětem jiného vzdělání, než které oni sami jako děti zakusili. Tak vznikla školka a škola. Díky společnému setkávání původní touha přerostla ve vzájemné působení, učení a tvoření. Tak vznikly různé kurzy a organizované příležitosti k setkávání. Touha a vzájemné působení dorostly k potřebě sdílení s okolím.
  • Tak vznikl tento virtuální market. Zní to jako pohádka a je to pohádka. Pohádka, která měla hodně ups and downs, ale nemá ale. Je to pohádka, kterou žijeme. Díky této pohádce se na Horním mlýně v Chotěboři utváří prostor různorodých možností a seskupení lidí rozmanitých dovedností.
  • Protože se nesnažíme vytvořit ulitu, ale otevřenou komunitu, nabízíme naše schopnosti a dovednosti. Věříme, že vzájemné působení, setkávání, učení… je to, co každý člověk a celé společenství potřebují k tomu, aby se mohli společně uskutečňovat, respektovat a vyvíjet. Je to cesta člověka k člověku.
  • A tak semelme se spolu, ať nás to nesemele!!!