SAMAJA - desková hra

SAMAJA - desková hra s jednoduchými pravidly
 
- netradiční otázky inspirované životem
- učí přemýšlet o svých pocitech, popsat je a zároveň věnovat pozornost ostatním lidem a vyslechnout je
- přispívá k otevřené komunikaci (nejen) v rodině a lepšímu porozumění mezi světem dětí a dospělých nebo ostatních spoluhráčů
Hodí se také pro hraní s vrstevníky, proto je vhodná i do školních družin, mateřských škol, DDM, na tábory, do knihoven.
Své uplatnění jistě najde i v pracovnách dětských psychologů a pedagogicko-psychologických poradnách.
 
 
SAMAJA přináší svým originálním pojetím nejen ZÁBAVU a důležité SPOLEČNÉ TRÁVENÍ ČASU, ale také ROZVOJ:
 
• sebepoznání
• komunikačních dovedností
• fantazie
• emoční inteligence
• schopnosti naslouchat
 
Zakoupíte zde: https://www.semeleme.cz/