Zásady ochrany osobních údajů

KDO JSME

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. (spisová značka L 10296/KSHK Krajský soud v Hradci Králové, zapsaný 23. října 2015) se sídlem Buttulova 193, 583 01 Chotěboř, identifikační číslo 04446887 (dále jen „poskytovatel“), provozuje e-shop www.semeleme.cz, zaměřený na prodej nejen didaktických pomůcek nejen do školských zařízení (dále jen „Služby“). Poskytovatel také pořádá odborné přednášky, semináře, workshopy, konference, online kurzy a webináře (dále jen „Vzdělávací akce“).

Kontaktní údaje správce jsou

Mgr. Jitka Vrbová

adresa: Buttulova 193, 583 01 Chotěboř

email: skritek.salamounek@email.cz

telefon: 775 386 972

(dále „Správce“)

KOHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • uživatelů Služby – tzn. zákazníků, kteří si zakoupí produkt na www.semeleme.cz
 • účastníků Vzdělávací akcí pořádaných Poskytovatelem

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (APLIKACE QUANDA nebo Shoptet)

V rámci poskytování Služby Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

 

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PŘI POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Při pořádání vzdělávacích akcí Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává zejména tyto osobní údaje jejich účastníků:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné vzdělávací akce a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

PROFILOVÁNÍ

Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

INFORMACE O ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej uživatelé Služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Osobní údaje zpracovává Poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • podílející se na dodání služeb na základě smlouvy: BUM BUM, s.r.o, IČO: 05172276 a Tekis, s.r.o, IČO: 28860896
 • zajišťující služby provozování e-shopu: Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675 a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu: kontakt se zákazníkem, vystavování objednávky, faktury, zasílání informace o platbě, popř. komunikace vztahující se k objednávce – zajišťují firmy: BUM BUM, s.r.o, IČO: 05172276 a Tekis, s.r.o, IČO: 28860896
 • zajišťující služby provozování e-kurzů (ekurzy.pedagogum.cz) a další služby v souvislosti s provozování e-learningu: BUM BUM, s.r.o, IČO: 05172276
 • zajišťující marketingové služby, v případě, že zákazník dal k tomuto souhlas: Quanda International s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, BUM BUM, s.r.o, Chittussiho 149, 583 01 Chotěboř, IČO: 05172276

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 • Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: skritek.salamounek@email.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 775 386 972.
 • Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: skritek.salamounek@email.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 775 386 972.
 • Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: skritek.salamounek@email.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 775 386 972.
 • Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: skritek.salamounek@email.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 775 386 972. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, jaký formát souboru preferujete.
 • Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování. V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: skritek.salamounek@email.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 775 386 972.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením. Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/